Thong ke

Tạo form đăng ký ngay

Tạo form đăng ký ngay

Đơn hàng nổi bật

20 Nam + Nữ sản xuất lắp ráp sản phẩm, kiếm hàng đóng gói, vận chuyển linh kiện điện tử

Số lượng: 20

Lương: 10,000,000 VNĐ

Địa chỉ: Đài Loan

Thời gian tuyển: 28/06/2019

10 Nam Tuổi 19- 48 tuổi Sản Xuất Bột nhuộm quần áo và phụ gia đồ ăn

Số lượng: 10

Lương: 10,000,000 VNĐ

Địa chỉ: Đài Loan

Thời gian tuyển: 28/06/2019

10 Nam + 10 Nữ Tuổi 19- 48 tuổi Sản Xuất gỗ ván ép

Số lượng: 20

Lương: 10,000,000 VNĐ

Địa chỉ: Đài Loan

Thời gian tuyển: 28/06/2019

Ý kiển khách hàng